Onderwerp: Administratie en belasting

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst heeft de werkgever verschillende civielrechtelijke verplichtingen en daarnaast gelden er bijzondere regels ter bescherming van de werknemer. Naast civielrechtelijke verplichtingen, gelden ook fiscale regels die betrekking hebben op administratieve verplichtingen. In dit dossier leest u meer over loonbelasting, premies volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen inhouden en afdragen. Ook onderwerpen als woon-werkverkeer, fietsplan en het cafetariamodel vindt u hier terug.

Ook in dit dossier: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 moeten alle organisaties in Nederland aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voldoen. Ook voor HR is de impact van de AVG groot. Zo dient HR bijvoorbeeld sollicitatieprocedures, personeelsdossiers, bewaartermijnen, administratie en uitwisseling van gegevens bij ziekte en re-integratie in overeenstemming met de AVG te brengen.

Om u te ondersteunen in de voorbereiding, kun u gebruik maken van het volgende stappenplan:

  1. Bepaal of u een functionaris voor de gegevensbescherming dient aan te stellen
  2. Breng in kaart welke persoonsgegevens u verwerkt
  3. Bepaal of u verplicht bent een Data Protection Impact Assessment uit te voeren
  4. Stel een privacybeleid op
  5. Maak een register verwerkingen en register datalekken
  6. Stel vast wat uw doel is en wat de grondslag is voor de gegevensverwerking
  7. Evalueer de manier waarop u toestemming vraagt, krijgt en registreert
  8. Stel de wijze vast waarop informatie wordt verschaft aan de betrokkene
  9. Controleer uw bewerkers- en verwerkersovereenkomsten.
  10. Bepaal onder welke toezichthouder u valt.

Alles over dit stappenplan en over de AVG leest u in dit dossier.

XpertHR College over AVG

avg

Steffie Schepers

Nieuw is dat de Autoriteit Persoonsgegevens direct een boete kan uitdelen zonder waarschuwing vooraf.

Bent u al klaar voor de AVG? Advocaat Steffie Schepers bespreekt de belangrijkste stappen om goed voorbereid te zijn op de AVG tijdens het XpertHR College.’

Meld je aan voor de terugkijklink van het XpertHR College

Downloads over AVG

Artikelen over het onderwerp aVG

Artikelen over het onderwerp administratie en belasting

Sorry, geen resultaten gevonden.

Helaas, er zijn geen resultaten gevonden voor het betreffende archief. Wellicht kun je een gerelateerd berichten vinden door middel van de zoekfunctie.