Onderwerp: Medezeggenschap

Medezeggenschap van de werknemers in de onderneming is vastgelegd in de Wet op Ondernemingsraden. Volgens die wet moet niet alleen een BV of een NV moet een ondernemingsraad (OR) instellen, maar ook een eenmanszaak of vereniging die voldoet aan de in de wet genoemde criteria. De OR is bedoeld als overlegorgaan en vertegenwoordigd de werkzame personen in een onderneming. Hoeveel leden een OR moet hebben, hangt af van de grootte van de organisatie. Leden worden gekozen door de werknemers. De OR heeft het adviesrecht bij belangrijke bedrijfseconomische en organisatorische besluiten van de ondernemer, de adviesaanvraag. Ook heeft de OR instemmingsrecht in bepaalde situaties.
Dit is een zwaarwegend recht want als de or niet instemt met het besluit, mag de werkgever het niet uitvoeren. Alles over medezeggenschap en OR vind je op deze pagina.

Artikelen over het onderwerp medezeggenschap

Sorry, geen resultaten gevonden.

Helaas, er zijn geen resultaten gevonden voor het betreffende archief. Wellicht kun je een gerelateerd berichten vinden door middel van de zoekfunctie.