Onderwerp: Pensioen

Pensioen wordt nogal eens gezien als saai en ingewikkeld. Toch is het een zeer belangrijk onderwerp voor HR. Zo speelt het een rol bij de indienst- en uitdiensttreding en bij ontslag. Maar ook bij wijzigingen in het dienstverband, zoals bij deeltijdwerken, demotie, herstructurering, verlof en ziekte en arbeidsongeschiktheid. Pensioen is een arbeidsvoorwaarde. Dat betekent dat ook met betrekking tot pensioen geldt dat een werkgever zich moet houden aan de op arbeidsvoorwaarden betrekking hebbende regels. Denk aan het goed werkgeverschap en de plicht tot het gelijk behandelen van gelijke gevallen. En tot slot gebeurt er op pensioengebied ontzettend veel. Zo is de Pensioenwet per 1 januari 2015 drastisch gewijzigd en heeft de Wet Pensioencommunicatie nu als doel om de informatieverstrekking over pensioenen te verbeteren. De Wet Pensioencommunicatie gaat in verschillende fases in en er staan nog meer veranderingen op de rol. Belangrijk dus, dat je als HR op de hoogte bent van dit thema.

Sorry, geen resultaten gevonden.

Helaas, er zijn geen resultaten gevonden voor het betreffende archief. Wellicht kun je een gerelateerd berichten vinden door middel van de zoekfunctie.