Onderwerp: Sociale zekerheid

De sociale zekerheidswetten waarin de volksverzekeringen geregeld zijn, betreffen de Algemene ouderdomswet, Algemene nabestaandenwet, Wet langdurige zorg en Algemene kinderbijslagwet.
De premie volksverzekeringen wordt normaal gesproken door de werkgever ingehouden als onderdeel van de loonheffing. Deze werkgeverspremie wordt berekend over het premie-inkomen van de premieplichtige. Onder ‘premie-inkomen’ wordt het belastbare loon in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964 verstaan. Hiervan zijn de eindheffingsbestanddelen ten aanzien van spaarloon en geschenken in natura uitgezonderd. Op deze pagina lees je alles over sociale zekerheid. Ook onderwerpen als bijstand, sociaal beleid, rechtsbijstand, schulden en de werkloosheidswet (ww) komen aan bod.

Artikelen over het onderwerp sociale zekerheid

Sorry, geen resultaten gevonden.

Helaas, er zijn geen resultaten gevonden voor het betreffende archief. Wellicht kun je een gerelateerd berichten vinden door middel van de zoekfunctie.