Onderwerp: Werkkostenregeling

Per 1 januari 2011 is een nieuwe fiscale regeling in de Wet op de loonbelasting 1964 in werking getreden, en geldt op 1 januari 2015 verplicht voor alle werkgevers. Deze regeling staat bekend als de ‘werkkostenregeling’. De werkkostenregeling houdt in dat de werkgever op jaarbasis maximaal 1,2 % van de totale fiscale loonsom (percentage 2015 en 2016) voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen mag gebruiken. Vergoedingen die deze ‘werkkostenruimte’ te boven gaan, worden belast met een eindheffing van 80% bij de werkgever. Het vrijgestelde percentage kan jaarlijks wijzigen. Overstap naar de werkkostenregeling kan grote gevolgen hebben voor de arbeidsvoorwaarden, cao’s, inkoopcontracten, de administratie en bestaande afspraken met de Belastingdienst. Het is raadzaam de arbeidsvoorwaarden kritisch te bekijken, en daar waar nodig (en mogelijk) te wijzigen. Een goede vastlegging van een aantal arbeidsvoorwaardelijke zaken kan invloed hebben op de uitkomsten van de werkkostenregeling.

Artikelen over het onderwerp werkkostenregeling

Sorry, geen resultaten gevonden.

Helaas, er zijn geen resultaten gevonden voor het betreffende archief. Wellicht kun je een gerelateerd berichten vinden door middel van de zoekfunctie.